Amor propio – Andrés Faro

Vinyeta d’Andrés Faro. En aquest xoc d’idees poden ocórrer dues coses: que el canvi surti molt bé o que surti molt malament.